PRIVACY STATEMENT

Bescherming gegevens:
Omdat de Stichting Concertgebouw Kamerorkest in Nederland is gevestigd, is de huidige Wet Persoonsregistraties en de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Hierdoor ben je er van verzekerd dat het gebruik van je persoonlijke gegevens aan zeer stringente en van overheidswege opgelegde regelgeving is onderworpen. Zo mogen je specifieke persoonsgebonden gegevens (naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en emailadres) zonder jouw toestemming niet door anderen dan Stichting Concertgebouw Kamerorkest worden gebruikt voor marketing- en promotionele activiteiten, noch zullen wij je gegevens doorverkopen aan derden.

Wijzigingen:
Stichting Concertgebouw Kamerorkest behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy-policy.

Overmacht:
Om je gegevens te beschermen, is de database waarin deze bewaard worden met alle tot onze beschikking staande middelen beveiligd. Mocht onverhoopt een persoon zich op illegale wijze toegang tot deze database verschaffen, dan kan Stichting Concertgebouw Kamerorkest hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden!

Vragen:
Voor vragen over het privacybeleid van Stichting Concertgebouw Kamerorkest kun je een bericht sturen naar m.waterman@concertgebouwkamerorkest.nl

 

 

DISCLAIMER

Stichting Concertgebouw Kamerorkest doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Stichting Concertgebouw Kamerorkest. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Deze website kan links bevatten naar niet Stichting Concertgebouw Kamerorkest sites. Stichting Concertgebouw Kamerorkest is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door Stichting Concertgebouw Kamerorkest per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Stichting Concertgebouw Kamerorkest staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.